Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit Nr. 463/01-0011874 për miratimin e planit të veprimit për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara në Komunën e Skenderajt

Publikuar më: 11/05/2018