Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të Komunës – Gjakovë, Nr 0204-869/3

Publikuar më: 18/09/2018