Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të Komunës – Gjakovë, Nr 0204-869/4

Publikuar më: 18/09/2018