Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të Komunës – Prizren, N r 0204-914/1r

Publikuar më: 18/09/2018