Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Istogut, 01 Nr.9/2013;

Publikuar më: 29/11/2018