Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Kamenicës Nr.1/891

Publikuar më: 29/11/2018