Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Lipjanit, 15 Nr.344-7241

Publikuar më: 20/09/2018