Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Mitrovicës,Nr02/06-1460/16

Publikuar më: 03/12/2018