Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Shtërpcës, Nr 0204-703/2

Publikuar më: 16/11/2018