Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Komunës së Malishevës; 0-788/1; 22.07.2019

Publikuar më: 22/07/2019