Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Komunës së Malishevës; 020-821/6; 14.06.2017

Publikuar më: 03/05/2018