Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të Kuvendit të Komunës së Pejës Nr. 400-78715/2014 të pranuar me datën 22.12.2014

Publikuar më: 04/06/2018