Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të Kuvendit të Komunës së Pejës Nr. 400-78727/2014 të pranuar më datën 22.12.2014

Publikuar më: 06/06/2018