Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë; 020-832/10; 14.06.2017

Publikuar më: 03/05/2018