Konfirmim ligjshmërisë së vendimeve të komunës së Shtimës , Nr.01/187,01/189,01/192,01/193, 01/194,01/199

Publikuar më: 06/12/2018