Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Ferizajt, 020-1566/1, 29.12.2017.

Publikuar më: 11/04/2018