Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Ferizajt; 020-791/23; 07.06.2017

Publikuar më: 03/05/2018