Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Fushë Kosovës, 020-436/17, 28.03.2017

Publikuar më: 15/05/2018