Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Gjakovës; 020-1033/3; 11.10.2019

Publikuar më: 11/10/2019