Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Kaçanikut, 020-930/1, 12.07.2017

Publikuar më: 02/05/2018