Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Kamenicës; 020-166/2, 10.02.2017

Publikuar më: 17/05/2018