Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Kamenicës; 020-542/3; 18.04.2017

Publikuar më: 10/05/2018