Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Klinës 020-388/4, 15.03.2017

Publikuar më: 14/05/2018