Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së Klinës; 020-694/4; 16.05.2017

Publikuar më: 07/05/2018