Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Mitrovicës së Jugut, 020-1564/2, 29.12.2017

Publikuar më: 11/04/2018