Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Pejës 020-420/3, 15.03.2017

Publikuar më: 14/05/2018