Konfirmimi i ligjshmerise se vendimit te komunes se shtimes, nr.01/45

Publikuar më: 21/11/2018