Mbahet takimi i grupit punues për plotësim/ndryshimin e Udhëzimit Administrativ  Nr. 2011/02  –  për përcaktimin e procedurave për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Prishtinë, 12 qershor 2021

Konform Vendimit  02-121-2021 u mbajt takimi i grupit punues për hartimin e draftit të parë për plotësim-ndryshimin e Udhëzimit Administrativ  Nr. 2011/02  –  për përcaktimin e procedurave për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve.  

Grupi punues ka mbajtur takimin e radhës me qëllim të diskutimit të komenteve për plotësim ndryshim të Udhëzimit Administrativ,  ku kryesuesja e grupit punues znj. Luljeta Ibishi Ferizi para anëtarëve të grupit prezantoi draftin fillestar të këtij UA.