Komuna transparente krijon besueshmëri te qytetarët, e parandalon korrupsionin, kursen paranë publike dhe ofron shërbime më të mira për qytetarët.⚖️🏛️📈 #KomunaTransparente
#Ministria e Pushtetit Lokal/Ministarstvo lokalne samouprave
#Embassy of Switzerland in Kosovo
#Embassy of Sweden in Pristina
#Norwegian Embassy in Prishtina