Zyrtarët nga Struktura Operative e programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Maqedoni e Veriut, në kuadër të IPA II 2014 – 2020,  kanë marr pjesë në takimin me komunat nga Maqedonia e Veriut i cili u mbajt me datën 4 dhjetor 2023 në Shkup.

Ky takim me komunat në zonën e programit nga Maqedonia e Veriut ishte vazhdimësi e takimeve/ tryezave të diskutimeve të realizuara më 20 dhe 21 nëntor në Prishtinë me komunat nga zona e Programit në Kosovë.

Ky takim do të jetë një mundësi e mirë për prezantimin e të gjeturave nga zbatimi i Programit të BNK-së IPA II, dhe mundësitë për financimin e projekteve në kuadër të IPA III nga ky program.