Në kuadër të Programeve për Bashkëpunim Ndërkufitar Mali i Zi – Kosova dhe Mali i Zi – Shqipëria në Tiranë u mbajt takimi tre palësh në mes të strukturave operative të programeve nga Ministritë e linjes përgjegjëse për zbatimin edhe të IPA III që ka filluar së zbatuari më ndihmen e Bashkimit Evropian. Në këtë takim u disktua për fillimin e implementimin e programit të ri, IPA III dhe aktivitetet në vazhdim.