On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Bashkëpunimi Ndërkufitar i gatshëm të adresojë nismat rajonale

Sot është një ditë për t’u shënuar jo vetëm në kalendarin e punës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, por edhe të zonës perëndimore të vendit tonë. Në Pejë nënshkruhet marrëveshja financiare mes Kosovës dhe Malit të Zi, sa i takon bashkëpunimit ndërkufitar…

Besnik Osmani

Sot është një ditë për t’u shënuar jo vetëm në kalendarin e punës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, por edhe të zonës perëndimore të vendit tonë. Në Pejë nënshkruhet marrëveshja financiare mes Kosovës dhe Malit të Zi, sa i takon bashkëpunimit ndërkufitar. Kjo ngjarje, hap rrugë lëvrimit të përmbi 3,5 milionë eurove të taksapaguesve europian në projekte që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të këtyre zonave. Kjo për fillim! Të tjerat vijnë pastaj. Por me një kusht: të bëjmë detyrat e shtëpisë mirë!

Kosova, tashmë ka programe të bashkëpunimit ndërkufitar me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Kemi shpresuar shumë që në këtë valle si rezultat i dialogut do të bashkohet edhe Serbia. Ky shteg, përmes nismave rajonale për të përmisuar kualitetin e jetës së qytetarëve tanë është shans që nuk duhet humbur. Ne e deshirojmë, po punojmë shumë për këtë dhe shpresojmë që kjo të ndodh në të ardhmën e afërt për të kontribuar bashkë në proceset integruese evropiane.

Në përgjithësi, bashkëpunimi ndërkufitar është një koreografi e ndërlikuar ku kërkohet bashkëpunimi i së paku dy ministrive të secilit vend, me njëra-tjetrën si dhe me institucionet homologe në vendin fqinj. Autoritetet lokale, shoqëria civile e përfaqësitë e biznesit janë vendimtare në procesin e identifikimit dhe prioritizimit të nevojave. Pos kësaj vyn edhe koordinimi me delegacionet e Komisionit Europian në shtetet respektive. Për rrjedhim, zbatimi i projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar merr kohë, por rezulton shpërblyes.

Do ta thjeshtësoj duke sjellë një ilustrim: njëzet e katër orët në ditë nuk kanë të njëjtin kuptim për qendrën urbane dhe periferinë rurale. Javët, ditët, orët kanë tjetër intensitet në Prishtinë dhe tjetër le të themi në Hokaj të Dukagjinit. Ritmet janë krejt të ndryshme. Ora 10 e mbrëmjes është koha kur një 22 vjecar në një fshat të thellë të Kosovës bie në gjumë sepse të nesërmen e presin punët e sezonit, ndërkohë që në Prishtinë një bashkëmoshatar i tij ndalet në pub, pasi ka parë koncertin e rradhës apo shfaqje teatri. Imagjinoni kur ky fshat i thellë shtrihet edhe në zonë kufitare. Natyra është e mrekullueshme, ajri është i pastër, produktet bio. Por përtej thjeshtësisë, nuk mohohet se në jetën e tij njeriu ka nevojë për mirëqenie, informacion, bashkëbisedim, kontakte njerëzore e kulturore, lexime, udhëtime, vetë-përmbushje. Nuk mund të thuhet se zonat kufitare i ofrojnë këto mundësi! Për arsye historike dhe sigurie, izolimi në to është më i thellë se në pjesët e tjera të vendit. Kufinjtë kanë si funksion primar mbrojtjen, ndaj edhe kontrolli në to është i shpeshtë dhe vigjilent. Cdokush që ka vizituar së paku njëherë këto zona i ka të qarta kontrastet. Atje ajri është i pastër, por jeta nuk është rozë! Prandaj merr rëndësi zbutja e kontrasteve, përmes fuqizimit të bashkëpunimit zhvillimor e kulturor mes zonave ndërkufitare. Kjo përbën thelbin e bashkëpunimit ndërkufitar, i cili mbetet edhe bashkëpunim rajonal.

Projektet e bashkëpunimit ndërkufitar kanë një moto: “mjaftueshëm të ngjashëm për të kuptuar njëri-tjetrin, mjaftueshëm të ndryshëm për të plotësuar njëri-tjetrin”. Cfarë do të thotë kjo? Jeta zhvillohet në qytete e fshatra, jo në institucionet qendrore. Askush më mirë se vetë komunitetet lokale nuk i di nevojat e veta, sado punë të bëjmë ne në qendër për t’i identifikuar. Shpresat, shqetësimet, planet dhe idetë janë të ngjashme në të dy anët e kufirit. Ka një kuriozitet dhe interesim të sinqertë për fqinjët e përtej-kufirit, cka përbën një bazë solide për të realizuar projekte të përbashkëta që synojnë përmirësimin e ekonomisë, mjedisit, kulturës dhe jetës. Bashkëpunimi Ndërkufitar do t’u sjellë këtyre komuniteteve atë që ata vetë propozojnë! Për programin e bashkëpunimit ndërkufitar të Kosovës me Shqipërinë për shembull është përmbyllur një thirrje për propozime. Projektet brenda një kohe të shkurtër arrijnë në destinacion, tek qytetarët. Në vjeshtë presim të publikohet edhe thirrja për propozime me Malin e Zi. Dhe, rezultati do të jetë i njëtë:- jetë më të mirë sidomos për qytetarët e brezit të gjerë tejkufitar.

E thashë që bashkëpunimi ndërkufitar është një proces kohë-gjatë. Mirëpo kjo nuk është kohë e humbur! Duke ditur se organizatat në zonat kufitare kanë pasur më pak qasje në projektet zhvillimore të Komisionit Europian i cili ka një numër procedurash strikte dhe voluminoze, ne kemi ngritur kapacitetet që do t’u vijnë në ndihmë këtyre organizatave, komuniteteve dhe individëve për të zbatuar me përpikmëri standardet e kërkuara. Për të maksimalizuar benifitet!

Për të mos humbur në terma teknike të fjalorthit të bashkpunimit ndërkufitar e rëndësishme është të dihet se mbështetja vjen nga struktura të mirë – specializuara (Komiteti i Përbashkët Menaxhues, Sekretariati i Përbashkët i Montorimit, Strukturat Operative dhe Antenat) të zhvilluara me ndihmën e Zyrës së Bashkimit Europian në Kosovë. Në rastin e programit Kosovë-Shqipëri, si adresë për të gjithë aplikantët nga Kosova dhe Shqipëria shërben Agjencia për Zhvillim Rajonal Jug (Prizren), e cila ka ofruar hapësirën dhe kapacitetet për stafin e ngarkuar për bashkëpunimin ndërkufitar. I njëjti parim do vihet në lëvizje edhe për rastin e programit Kosovë-Mal i Zi, dhe adresa fizike është Agjencia për Zhvillim Rajonal Perëndim (Pejë) ku aplikantet potencial do të gjejnë përgjigje rreth programit dhe mundësive për grante. Jo vetëm kaq: detajet për datat e trajnimeve e sesioneve informuese dhe kalendari i aktiviteteteve do afishohen në faqen zyrtare të MAPL-së (mapl.rks-gov.net) dhe projektit të Bashkpunimit Ndërkufitar (cbckosovo.eu).

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e sheh me prioritet bashkëpunimin ndërkufitar, duke qenë se ka vlerë në tre fronte: politik, pasi konfirmon kapacitetet shtetndërtuese të Kosovës; integrues, meqë përbën modelin më të pastër të integrimit rajonal dhe europian; zhvillimor, sepse sjell progres, ndërveprim, mirëqenie për zonat më të thella të vendit. Ne jemi këtu për t’i dhënë mbështetjen e nevojshme dhe të duhur komuniteteve në zonat kufitare!
(Besnik Osmani është Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Koordinator Kombëtar i Bashkëpunimit Ndërkufitar).