On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ceremonia e Dhënies së Granteve për projektet e suksesshme në kuadër të Programit të BNK-së së IPA I mes Malit të Zi dhe Kosovës 2011 – 2013

Bajram Gecaj: “Projektet e  përbashkëta në dy anët e kufirit në vlerë të përgjithshme rreth 3.2 Milion Euro do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në zonat e programit dhe më gjerë duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e turizmit, pylltarisë dhe bujqësisë”

2 shkurt 2016, Prishtinë

Bajram Gecaj: “Projektet e  përbashkëta në dy anët e kufirit në vlerë të përgjithshme rreth 3.2 Milion Euro do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në zonat e programit dhe më gjerë duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e turizmit, pylltarisë dhe bujqësisë”

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, sot organizuan Ceremoninë për dhënien e Granteve nga Thirrja e parë  për Propozime në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar të IPA I mes Malit të Zi dhe Kosovës.

Në fjalimin e tij në Ceremoninë e Shpalljes së Fituesve të Granteve, Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, falënderoi ekipin nga Mali i Zi, për bashkëpunimin e shkëlqyer në realizimin e kësaj thirrje si dhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian në dy vendet dhe ndihmën e vazhdueshme në përmbylljen e suksesshme të këtij procesi. “Projektet e  përbashkëta në dy anët e kufirit në vlerë të përgjithshme rreth 3.2 Milion Euro do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në zonat e programit dhe më gjerë duke u fokusuar në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e turizmit, pylltarisë dhe bujqësisë” tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Këto projekte, tha Zëvendësministri Gecaj, do ta forcojnë bashkëpunimin ndër institucional dhe qytetar mes dy vendeve ndërsa Sekretariati i Kosovës dhe Maqedonisë do të vazhdojnë ti ndihmojnë projektet në implementimin e suksesshëm të projekteve.

Gjatë ceremonisë u publikuan 9 organizata fituesve, dhe për arritjen e qëllimeve të projektit, fituesit do të punojnë në partneritet me organizatat tjera të shoqërisë civile, institucionet kulturore dhe arsimore dhe me autoritetet lokale nga Kosova dhe Mali i Zi. Grantet e dhëna për projektet fillojnë nga 80.000 euro deri në 250.000 euro, ndërsa kohëzgjatja e projekteve të mbështetura mund të vijoj deri në 18 muaj.

Në Ceremoninë për dhënien e Granteve folën edhe Përfaqësuesit e Ministrisë për Punë të Jashtme dhe Integrime Evropiane të Malit të Zi dhe përfaqësues të Zyrës e BE-së në Kosovë.

Objektivi i parë  për Propozime për Programin e IPA-së, për Bashkëpunim Ndërkufitar, në mes të Malit të Zi dhe Kosovës, në gusht të vitit 2015, kishte objektiv të përgjithshëm: Zhvillimin socio-ekonomik i zonës së programit duke nxitur bashkëpunim dhe iniciativa të përbashkëta. Organizatat fituese të projekteve, do të impelmtenojnë projekte të bazuara në mbrojtjen e biodiversitetit dhe promovimin e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore në zonën e programit; Zhvillimin ekonomik të zonës së programit me theks të veçantë në dy sektor prioritarë:a) Bujqësi dhe pylltari të qëndrueshme;b) Zhvillim i ofertës turistike komplementare ndaj turizmit ekzistues bregdetar në Mal të Zi; dhe promovimin e kohezionit social në mes të komuniteteve që jetojnë në rajonet kufitare duke inkurajuar bashkëpunimin ndër-komunal dhe zhvillimin e partneriteteve dhe rrjeteve në mes të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC), organizatave profesionale dhe institucioneve arsimore.