Është mbajtur në Podgoricë trajnimi “Kontratat e Grantit: Çështje të ndryshme para-kontraktuale dhe të menaxhimit”

26 prill 2018

Sot në Podgoricë është mbajtur trajnimi “Kontratat e Grantit: Çështje të ndryshme para-kontraktuale dhe të menaxhimit” për përfaqësuesit e struktures operative të Malit të Zi, CFCU, Delegacionin e BE-së në Podgoricë  dhe Sekretariatin e Përbashket Teknik Programit IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri  dhe Mali i Zi – Kosovë, organizuar nga CBIB + dhe me financim të Bashkimit Evropian.