Është mbajtur takimi i 7-të i Komitetit Drejtues të Programit Kosovë – Maqedoni Veriore

3 prill 2019, Prishtinë

Është mbajtur takimi i 7-të i Komitetit Drejtues të Programit Kosovë- Maqedoni Veriore ndërmjet Strukturave Operative nga Kosova/Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Maqedonia Veriore/Ministria e Vetëqeverisjes Lokal, si dhe përfaqësuesve nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë ku u diskutua mbi implementimin e programit për periudhën 15 Korrik 2018-14 Janar 2019 dhe për planfikimin e aktiviteteve për periudhën e ardhshme gjashtē mujore.