Është mbajtur takimi i katër i Komisionit të Grantit për performancë komunale

28 gusht 2018

Sot, 28 gusht 2018, është mbajtur takimi i katër i Komisionit të Grantit të perforamcnës për komunat. Grant ky, i cili  bashkëfinancohet nga Qeveria e Kosovës dhe Zyra Zvicerane/projekti DEMOS dhe që do tu shpërndahet komunave me përforamcnë më të lartë për vitin 2019. Ky komision është kryesuar nga Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së, znj. Rozafa Ukimeraj.