On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fjalimi përmbyllës i Zëvendëskryeministrit Petrovic në sesionin përmbyllës të “Konferencës së III-të vjetore ndërkombëtare mbi vetëqeverisjen lokale

Kjo konferencë ishte një mundësi e mirë që të gjithë bashkarisht të shkëmbejnë përvojat e tona dhe praktikat më të mira për avancimin e vetëqeverisjes lokale.

Prishtinë, 15 shtator 2012

Të nderuar mysafirë nga shtetet pjesëmarrëse,

Përfaqësues të pushtetit lokal, organizata joqeveritare e media,

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin e tretë organizoi konferencën ndërkombëtare për vetëqeverisje lokale. Në organizimin e saj,ne patem për partnerë:  Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës.

Kjo konferencë ishte një mundësi e mirë që të gjithë bashkarisht të shkëmbejnë përvojat e tona dhe praktikat më të mira për avancimin e vetëqeverisjes lokale.

Dëshiroj të falënderoj përfaqësuesit e vendeve nga Britania e Madhe, Shqipëria, Mali i Zi, Kroacia, e Turqia, të cilët na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në sesione plenare dhe në grupet punuese sollën përvojat e tyre në Kosovë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Ne si organizator kishim disa objektiva.

Para se gjithash të tregojmë zotimin tonë politik për të përkrahur pushtetet lokale. Kjo u vertetua në mënyrën më të mirë me kontributet e zyrtarëve më të lartë të vendit: – Presidentes se Kosoves, Kryeministrit të Koosvës, shumë ministrave e drejtuesve të inistucioneve të pavarura .

Ne kishim në objektiv të tregojmë që komuniteti ndërkombëtar është bashkë me ne në këtë proces. Ambasadorë, drejtues të lartë të Bashkimit Evropian, KFOR, EULEX, etj ishin me punimet gjatë gjithë agjendës së saj.

Ne kishim për objektiv që të tregojmë se ndihma e jashtme do të vazhdojë për inistitucionet lokale. Rreth 30 partnerë nga komuniteti i donatorëve ishin pjesë e agjendës së punimeve dhe patën një rast ideal për të parë progresin dhe nevojat tona.

Ne patëm për objektiv të praktikojmë zotimin tonë politik për bashkpunim në rajon. Bashkë këto 2 ditë treguam shembullin unik se ky bashkpunim është i shkelqyer dhe mund të vazhdojmë të punojmë bashkë në një agjendë të avancimit të pushtetit lokal.

Ne kishim për objektiv që të dëgjojmë se cka kanë arritur apo synojnë të zgjedhurit lokal nga vendet pjesëmarrëse të konferencës. Dhjetëra e qindra veta, që punojnë cdo ditë në komunat tona iu bashkangjitën kësaj agjende dhe ishin shumë aktiv për të prezentuar tema të ndryshme.

Shumë thjeshtw, konferenca jonë pa dyshim konfirmoj dhe një herë se është një vend ideal për të diskutuar përparimet e brengat tona.

Të nderuar pjesëmarrës,

Ne këtë radhë shkuam përtej dhe me një ide origjinale sollëm në një vend për të prezentuar vlerat dhe tradidat e tyre komunat e Kosovës. Tani mozaiku i vetqeverisjes lokale u pasurua edhe me Panairin e Komunave.

Pa dilemë, Panairi Komunave solli në një mënyrë shumë origjinale kreativitetin e komunave dhe potencialet e tyre.

Në diskutimet e lira dje dhe sot degjova më shumë se një herë se cila komunë do të fitojë në këtë panair. Nuk them që kjo është e parëndësishme. Por them se përtej kësaj më e rëndësishme  është që me këtë panair ka fituar qeverisja lokale në Kosovë.

Të nderuar pjesëmarrës,

Pjesëmarrësit kanë evidentuar nevojën e inkurajimit të partneritetit mes njësive të qeverisjes vendore, bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar, si një faktor i rëndësishëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, shtimit të kohezionit social, ofrimit të pushtetit më pranë qytetarit.

Të gjithë ne së bashku kemi nënvizuar nevojën e madhe që qeveritë tona të ofrojnë asistencë profesionale e financiare për komunat.  Për më tepër ne kemi nënvizuar nevojën e madhe për të rritur autonominë lokale, në mënyrë që organet lokale të marrin përsipër vendime të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve.

Të gjithë ne së bashku kemi theksuar rolin e rëndësishëm dhe thelbësor që luajnë njësitë e qeverisjes vendore në përmbushjen e aspiratave integruese evropiane të të gjitha vendeve të rajonit. Kjo ishte dhe tema qendrore e Konferencës.

Më lejoni në fund të falenderojë Asociacionin e Komunave dhe Projektit “Twining” të Komisionit Evropian, përkthyesit e ekspertët e Teknologjisë informative që punuan dhe e organizuan këtë agjendë.

Mirënjohje të thellë meritojnë edhe mediet vendore në përgjithësi, por edhe ato ndërkombëtare, që duke I kanë kushtuar vëmendje dhe qasje të mirëfilltë të Konferencës, bënë që kjo ngjarje të ketë jehonë dhe, përmbajtja e saj të komunikojë me opinionin e gjerë të brendshëm dhe të jashtëm.

Dhe një herë faleminderit për kontributin dhe mirupafshim në Konferencën e radhës!