On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Komunat përkrahen me grande për bashkëpunim ndër-komunal

02 nëntor 2011, Prishtinë
Zëvendëskryeministri Petrovic:  “Edhe me ligjin e ri për bashkëpunim ndër-komunal, aprovuar në korrik të këtij viti, konfirmohet rëndësia e këtij mjeti për avancimin e shërbimeve ndaj qytetarëve”

02 nëntor 2011, Prishtinë

Zëvendëskryeministri Petrovic:  “Edhe me ligjin e ri për bashkëpunim ndër-komunal, aprovuar në korrik të këtij viti, konfirmohet rëndësia e këtij mjeti për avancimin e shërbimeve ndaj qytetarëve”
 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me UNDP-në në Kosovë dhe Asociacionin i Komunave të Kosovës (AKK) organizoi ceremoninë e nënshkrimit të shtatë grandeve të cilat mundësojnë realizimin e aktiviteteve të bashkëpunimit ndër-komunal në Kosovë. Përveç përfaqësuesve të MAPL-së ,të UNDP-së dhe AKK-së, në këtë ceremoni, të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e komunave të përfshira në realizimin e projekteve të përbashkëta.

Duke shprehur përkushtimin e MAPL-së për avancimin e qeverisjes lokale, Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit edhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, ritheksoi nevojën për bashkëpunim ndër-komunal gjë e cila iu mundëson komunave të plotësojnë mungesën e kapaciteteve njerëzore, organizative dhe financiare për ofrimin efikas të shërbimeve.

“Jam i bindur se këto praktika të mira, në të ardhmen e afërt do të bëhen pjesë e domosdoshme e aktiviteteve të komunave me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve për qytetarët dhe për promovimin e  zhvillimit lokal në mënyrë sa më efikase”, tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Me këtë rast, Zv./Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së në Kosovë, Steliana Nedera tha se kjo përkrahje vjen edhe përmes projektit të UNDP-së i cili me kontributet e qeverisë norvegjeze fokusohet në fushën e decentralizimit, dhe shoi se:

“Përmes këtyre grandeve ne mbështesim promovimin e bashkëpunimit ndër-komunal si mjet i cili mundëson ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme publike në nivelin komunal në Kosovë”.

Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit ndër-komunal pasqyron gatishmërinë e MAPL-së, UNDP-së  dhe partnerëve tjerë që, bashkërisht, të mbështesin komunat, në zhvillimin e mëtejmë të kapaciteteve institucionale, për të ofruar shërbime sa më efikase për të gjithë qytetarët në Kosovë.  Vlera e përgjithshme e këtyre  projekteve është rreth 150 mijë euro, derisa kohëzgjatja e implementimit të tyre, është prej 6 deri ne 9 muaj, varësisht nga specifikat projekteve individuale te komunave.

Marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim ndër-komunal
Junik – Gjakovë:

Titulli i projektit: Marrëveshje ndër-komunale për ngritjen dhe promovimin e kapaciteteve turistike në Komunën e Junikut dhe atë të Gjakovës.
Kllokot – Viti:

Titulli i projektit: Marrëveshja për krijimin e organeve të përbashkëta të shërbimit të inspektoratit midis Komunës së Kllokotit dhe asaj të Vitisë.
Partesh – Kllokot:

Titulli i projektit: Laboratori kimiko-bujqësor për analizat e dheut dhe të ujit.
Prishtinë – Graçanicë:

Titulli i projektit: Trajtimi i qenve endacakë në Komunën e Prishtinës dhe asaj të Graçanicës.
Ranillug – Kamenicë:

Titulli i projektit: Mirëmbajtja e rrugëve gjatë sezonit të dimrit.
Gjilan – Novobërdë:

Titulli i projektit: Mbrojtja dhe trajtimi i grykës së Stanishorit (mbrojtja e pyjeve).
Hani i Elezit – Kaçanik:

Titulli i projektit: Mbrojtja e pyjeve dhe shënjimi i pjesshëm i kufirit kadastral midis dy komunave.