On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe ECLO organizuan konferencën prezantuese të projektit “Bashkëpunimi Evropian për Komuna më të fuqishme”

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në… Prishtinë, 06 qershor 2011

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Zyra  Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë (ECLO) në mbështetjen e projektit të binjakëzimit u organizua konferenca me temën “Bashkëpunimi Evropian për Komuna më të fuqishme”.

Më këtë rast Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal z. Slobodan Petrovic, theksoi rëndësinë  e organizimit të Konferencës duke thënë se mirëpret projekte të tilla të cilat mundësojnë që Kosova të jetë pjesë e zgjerimit të Bashkimit Evropian.

"Unë mirëpres  faktin që  partnerët ndërkombëtar kanë marrë hapa të guximshëm për të përshkruar pozitivisht çdo gjë që është bërë,  sesa  të kritikojnë komunat për të dobësitë  e tyre. Kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të përmirësohemi dhe të dërgojmë mesazhe të forta në të gjithë Kosovën” tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Zëvendëskryeministri Petrovic tha se ka shumë gjëra të cilat janë konsideruar si dobësi por së bashku me partnerët ndërkombëtarë këto sfida  do të tejkalohen sepse janë shumë të rëndësishme në përmirësimin e jetëve të qytetarëve të Kosovës.

Kjartan Björnson, kryesues i Operacioneve, nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë, tha se Komisioni Evropian do të vazhdojë të mbështesë projektet që kanë të bëjnë me reformimin e procesit në administratë edhe në vitet në vijim.

"BE-ja ka konfirmuar se Kosova gëzon perspektivë evropiane. Komunat dhe qeverisja lokale kanë rol thelbësor në përmbushjen e kësaj perspektive. Për këtë arsye Komisioni Evropian ka zotuar fonde të mëdha për investime në nivel lokal në fusha të rëndësishme si infrastrukturë, zhvillim ekonomik, rini e sporte, kthim dhe reintegrim dhe mbështetje direkte për reforma", tha z.  Kjartan Björnson.  

Për të arriturat e projektit dhe hapat e ardhshëm të pranishmëve ju drejtua z. John McGrillen, Kryesues i projektit nga Mbretëria e Bashkuar.

"Me këtë projekt shpresojmë se do të ketë përmirësime në ofrimin e shërbimeve dhe do të ndryshojmë jetën e qytetarëve në muajt në vazhdim, kështu që duam të ndërtoni ekspertizën e juaj dhe të shkëmbeni nevoja në fusha të ndryshme” tha z. John McGrillen.

Konferenca prezantuese e projektit “Bashkëpunimi Evropian për Komuna më të fuqishme” është organizuar me qëllim  të avancimi të  marrëdhënieve bashkëpunuese midis projektit dhe komunave përfituese për zhvillim të mëtejshëm të sistemeve të planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve sa më të mira për qytetarët, si dhe ngritjes së këtyre shërbimeve sipas standardeve të BE-së.

Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë në bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar dhe Danimarkën, duke punuar në partneritet të plotë me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe administratat komunale në tërë Kosovën.

Në konferencën “Bashkëpunimi Evropian për Komuna më të fuqishme” morën pjesë edhe kryetarët e komunave të Kosovës.