MAPL dhe OSBE organizuan punëtorinë me zyrtarët komunal nga rajoni i Prishtinës

12 prill 2018, Prishtinë

Më 12 prill, 2018, Zyrtarja e Lartë e Divizionit për Transparencë pranë MAPL-së, Ardita Latifi dhe asistentja e posaçme e Sekretares së Përgjithshme të MAPL-së Aubrey Hamilton, diskutuan me zyrtarët komunal nga rajoni i Prishtinës gjatë punëtorisë rajonale të organizuar nga OSBE për transparencën, komunikimin dhe komunikimin komunal.