MAPL ka mbështetur projektin ”Asfaltimi i rrugës së Reqakut deri te rreth rrotullimi” në Ferizaj

Ferizaj ”Asfaltimi i rrugës së Reqakut deri te rreth rrotullimi”.

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 128,471.00€.