MAPL ka mbështetur projektin “Asfaltimi i rrugëve në fshatin Miradi e ulët” në Fushë Kosovë

Fushë Kosovë “Asfaltimi i rrugëve në fshatin Miradi e ulët”

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 77,560.00€.