MAPL ka mbështetur projektin “Asfaltimi rrugëve lokale” në Junik

Juniku “Asfaltimi rrugëve lokale”

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 93,550.00 €.