MAPL ka mbështetur projektin “Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Shupkovc” në Mitrovicë të Jugut

Mitrovica e Jugut “Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Shupkovc”

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 50,170.13€.