MAPL ka mbështetur projektin “Ndërtimi i trotuareve, ndriçimit dhe hapësirave gjelbëruese” në Viti

Vitia “Ndërtimi i trotuareve, ndriçimit dhe hapësirave gjelbëruese”.

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 72,067.77€.