MAPL ka mbështetur projektin “Ndriçimi publik në territorin e komunës se Mamushës” në Mamushë

Mamushë “Ndriçimi publik në territorin e komunës se Mamushës”.

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 69,308.30€.