MAPL ka mbështetur projektin në vlerë 68,837.50€ në Dragash

Dragash “Renovimi i sallës qendrore të shtëpisë së kulturës dhe kthinave përcjellëse në Dragash”.

MAPL ka mbështetur këtë projekt në vlerë 68,837.50€.