MAPL, MIE dhe GIZ realizuan punëtorinë “Prezantimi i mundësive financiare për komunat nga IPA 2019-2020”

26 shkurt 2018, Prishtinë

Sot, 26 Shkurt 2018, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkë organizim me Ministrinë e Integrimeve Evropiane dhe mbështetur nga GIZ,  realizoi punëtorinë e përbashkët  me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane për prezantimin e mundësive financiare për komunat nga IPA 2019-2020.

Me këtë rast, MAPL para të pranishmëve prezantoi për  fushën e bashkëpunimit ndërkufitar IPA/CBC. Gjithashtu, gjatë takimit u prezantua Korniza Investuese e Ballkanit Perëndimor dhe Programet e BE-së nga përfaqësuesja e MIE-së dhe Udhëheqësi i ekipit të projektit të BE-së “Project Preparation Facility for the Ministry of European Integration”.