Marrëveshja trepalëshe për bashkëfinancimin e projektit “Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotiri” Obiliq i vjetër deri në kryqëzimin e rrugës Zhair Pajaziti – Kadri Pllana” Komuna e Obiliqit

Prishtinë, 27 shkurt 2019

MAPL nga buxheti i saj vjetor i vitit 2019, financon këtë projekt në shumën prej 74,354.00€.

Skema e përbashkët e granteve #SDC/#DEMOS/#SIDA/#MAPL.