Mbahet e punëtoria e Grupit punues për hartimin e Plotësim ndryshimit të Udhëzimit Administrativ për Marrëveshjet e Bashkëpunimit të Komunave me Fshatrat, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane

12 prill 2019, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal konform agjendës legjislative për vitin 2019 është në proces plotësim-ndryshimit të  “Projekt-Udhëzimit Administrativ për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e komunave me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane”.

Ministria në bashkëpunim dhe përkrahje të OJQ-së Syriivizionit dhe LEGO/USAID, AKK, MF, DEMOS dhe Komuna e Pejës, ka organizuar punëtori të përbashkët, me datë 10, 11 dhe 12 prill 2019 për të diskutuar dhe për të dhënë propozimet konkrete për finalizimin e këtij  Projekt-Udhëzimi Administrativ.